جن
جن

چرا جن ها ما را اذیت میکنند

جن ها از نظر بسیاری از افراد موجودات ترسناک هستند

همچنین ما قبلا توضیح دادیم که دنیای جنیان با دنیای انسان متفاوت است

انها ما را به راحتی میبینند اما به هیچ عنوان با ما کاری ندارند

همانند شما که گربه ای را بر روی دیوار میبینید

یا پرنده ای را مشاهده میکنید که در حال پرواز است و برای شما بی تفاوت است و به آنها کاری ندارید

و علاقه ای هم ندارید که به آنها کاری داشته باشید

دقیقا این مورد برای جن ها صدق میکند و آنها هم همین نظر را نسبت به ما دارند

ترسناک
جنها از نظر بسیاری ترسناک هستند

ناشناخته ها همیشه برای انسان مرموز و جذاب هستند

مخصوصا زمانی که موجوداتی باشند که بدانید همه جا هستند و شما را میبینند و همه چیز را میفهمند

اما از دید شما مخفی هستند و شما آنها را نمیبینید

چرا جن ها ما را اذیت میکنند

سوال بسیار کلی است اما ما باید آن را جزئی پاسخ دهیم تا به درک لازم برسید

و حقایقی را آشکار کنیم که تا به امروز نمیدانستید , پس جزء به جزء مطالب را دنبال کنید

دین اجنه

پیغمبر انسان ها با پیغمبر جن ها یکی است ,یعنی حضرت محمد (ص) که پیغمبر انسان ها بوده است پیغمبر اجنه هم بوده

جن ها یا مسلمان هستند یا کافر , اجنه ی مسلمان از آخرین پیغمبر تبعیت میکنند که توضیحات کامل را در این پست داده ایم

جن هایی که مسلمان نیستند از شیطان پیروی میکنند که به آنها جن های کافر میگوییم

خداوند به انسان ها گفته است که ورود به زندگی اجنه ممنوع است و این کار را برای انسان منع کرده است

از طرفی این دستور را به اجنه هم داده است که در زندگی انسان ها مداخله نداشته باشند

انسان های کافر و بی دین به حرف خداوند گوش نکرده و وارد دنیای اجنه میشوند

از طرف دیگر جن های کافر که طرفدار شیطان هستند مشتاقانه وارد دنیای انسان میشوند

جن ها ی کافر تشنه ی ارتباط با انسان

تمام جن هایی که وارد دنیای انسان به جهت آزار شما میشوند کافر و مطیع شیطان هستند

جن های کافر تشنه ی ارتباط با انسان هستند

آن ها تحت هر شرایطی میخواهند با انسان ارتباط برقرار کنند و نمیتوانند این کار را کنند مگر اینکه انسان پیش قدم شود

هدف ورود اجنه به زندگی انسان چیست

هدف آشکار و مشخص است , ارباب اجنه ی کافر شیطان است

شیطان میخواهد انسان را از راه راست خارج کند اما به سادگی نمیتواند و این کار را به واسطه ی شیاطین انسی یا جنی انجام میدهد

پس هر یک از شیاطین را مامور به انجام کار خاص میکند تا انسان از مسیر مستقیم خارج شود.

تبادل اطلاعات اجنه

شما در خیابان قدم میزنید شخصی جلوی شما سبز میشود
و مثلا از چهره ی شما خوشش نمی آید یا کلا هوس میکند شما را آزار دهد

در این زمان اجنه ای که در کنار اوست او را تحریک به گفتن ناسزا علیه شما میکند و آن شخص به شما فحش و ناسزا میگوید

جن آن شخص به جن (شما) میگوید که من وارد جلد او شدم و فهمیدم که از فلان فحش یا فلان حرف بسیار بدش می آید

تو کاری کن که فلان فحش را به او بدهد, پس جن شما باعث تحریک شما میشود

و همان فحشی که آن شخص بدش می آید را به ذهن شما و ناخود آگاه شما می اندازد و همان فحش را به او میدهید .

در کمال ناباوری آن شخص جوش می آورد و پیش خود میگوید این چطور توانست به نقطه ضعف من که این فحش است پا بگذارد

پس حتما این نقطه ضعف من یک ضعف نیست و واقعا این فحش بد است که او هم این را گفته است

پس به شدت عصبانی شده و باعث دعوا میشود و دقیقا شیطان همین را میخواهد.

یا مثلا شما بیخیال در حال عبور از خیابان هستید , ناگهان دختر بسیار زیبایی را میبینید

در این لحظه شیاطین پیرو شیطان وارد عمل شده و با انجام تله پاتی های شیطانی

باعث تحریک هر دو نفرتان میشوند که به این ها وسوسه گفته میشود

که همه ی این ها در مجموع برای ذلیل کردن انسان از درگاه خداوند است

پس هدف شیاطین کافر را از اذیت انسان متوجه شده اید

این تنها بخشی از کل اینهاست که در ادامه کامل تر را بیان میکنیم

علت اصلی ورود جن به زندگی چیست

علت اصلی و مرکزی این اتفاق فقط خودتان هستید

طبق گفته ی قرآن هیچ جنی نمیتواند وارد دنیای شما شود مگر اینکه شما کارهایی که خداوند گفته است را انجام ندهید

کارهایی که خداوند گفته در قرآن و افراد اهل دین و کتب دینی اعلام شده است مانند نماز روزه خمس و ….

اگر انجام ندهید روزنه های ورود شیاطین به زندگی شما باز میشود

شاید بسیاری را ببینید که کافر هستند و اجنه را هم قبول ندارند و اصلا هیچ آزاری هم و توسط جن به آنها متحمل نشده باشد

در ادامه دلیلش را میفهمید که یک شخص کافر چرا آزار نمیشود

جادوگران و رمالان میتوانند عامل ورود اجنه به زندگی شما باشند

اشخاصی با مراجعه به رمال ها یا همان جادوگران برای شما جادو میکنند که این افراد دشمن شما هستند

و از این طریق باعث ورود شیاطین به زندگی شما میشوند و چون شما به مسائل دینی عمل نمیکنید یا بی اعتقادید

به راحتی اجنه شما را عذاب میدهند و در اکثر موارد حتی میتوانند شما را بکشند

مکان های متروکه و قدیمی جنگل ها و کویر ها

در مکان ها متروکه و جنگل ها و کویرها و خلاصه مکان هایی که حالت بافت قدیمی دارند یا در آن مکان ها جادوهای زیادی انجام شده باشد

اگر مراجعه کنید و از نظر دینی ضعیف باشید به دلیل روزنه هایی که برای شما وجود دارد

به راحتی مورد هجوم شیاطین قرار میگیرید زیرا جن های خبیث حضور دارند و هدفشان همین است.

اگر نزد جادوگران بروید یا برای کسی جادو کنید

عده ای نزد جادوگران و رمالان میروند تا برای کسی جادو کنند و دیگران را ذلیل کنند که ایشان حال و روزشان مشخص است

زیرا آنها کاری حرام انجام میدهند , چون خداوند حتی به نزد جادوگران رفتن را منع کرد

چه برسد که قصد این افراد نابودی اشخاص است و جادوگری برای نابودی دیگران میکنند.

پس به راحتی اجنه وارد افکار و درون قلب این افراد شده و بلافاصله یا به مرور نابودشان میکنند

این اشخاص لذت دنیا را نمیبرند و همیشه اگر برترین ها را هم داشته باشند قانع نیستند

و همیشه تشنه هستند و دلیلش هم شیاطین هستند.

فریب خوردن افراد توسط جادوگران

عده ی دیگر گول میخورند زیرا جادوگرانی هستند که پیرو شیطان هستند

و برای ظاهر سازی و جذب مخاطب لباسی سبز میپوشند قرآنی کنار خود نگه میدارند

و ادعا میکنند که شخص پاک خدا هستند

اشخاصی که مورد آزار جن قرار گرفتند , به نزد این افراد می آیند و طلب کمک میکنند

آنها هم با مکر و حیله جادوهای شیطانی را به آنها میدهند که با انجام آن جادو لحظه ای حالشان بهتر میشود

اما مشکلات جدید برایشان ایجاد میشود که هر بار نزد رمال میروند

این هدف شیطان است زیرا هر بار که نزد رمال مطیع شیطان میروند به خدا شرک ورزیده اند

و برایش شریک قرار داده اند , این مهم نیست که شخص مراجعه کننده نزد جادوگر این مورد را بداند یا نداند

مهم انجام این عمل است که با این کار آن شخص فکرش نسبت به شخص رمال و شیطان عوض شده

و آنها را برتر میداند و اینگونه تفکر میکند که از دست خدا کاری بر نمی آید

اما شیاطین زودتر و راحت تر پاسخ میدهند پس نسبت به خدا قدرتمند تر و برترند

آیا هر کس نزد جادوگر برود کافر و مشرک است؟

باید بگوییم که اگر شخصی سالها عبادت خدا کند و سالها برای خداوند زانو بزند و به معرفت الهی هم برسد

حتی فقط یک بار وارد خانه ی رمال مطیع شیطان شود و فقط مشکلش را برایش بگوید

و رمال اگر هیچ کاری هم برایش نکند , راه نفوذ اجنه برای آن شخص باز میشود

دلیلش این است که او کافر و مشرک شده است و برای خدا شریک قرار داده

زیرا خالق تمام هستی خداوند است و برای حل مشکل به نزد مخلوقی رفته که مطیع ابلیس است

و مشکلش را برای مخلوق بنده شده ی ابلیس بیان کرده که مخلوق به واسطه ی شیطان و توسط اجنه گره ی او را باز کند!

به همین خاطر است که خداوند به شدت چه برای جادوگران مطیع شیطان

چه برای یاد گیرنده ی جادوی شیطانی و چه کسی که نزد این افراد میرود و قصد سحر و پلیدی به ناحق دارد را آتش قرار داده است.

و هر کس را که اجنه اذیت میکند یا سحر شده است باید توبه کند که من چه کار اشتباهی کرده ام

که راه ورود این شیاطین برایم باز شده است تا با توبه و اخلاص مسیر اجنه بسته شود.

یا اینکه نزد صاحب فضل و کسی که بندگی خداوند میکند رود که مطمئن باشد از سحری استفاده میکند که شیطانی نیست و روحانی است

و اینگونه مشکل خود را حل کند.

جن ها انسان ها را اذیت میکنند تا برتری خود را نشان دهند

جن ها با ترساندن انسان و اذیت کردن میخواهند نشان دهند که قدرتمند هستند و هر کاری از آنان بر می آید

بنابراین با همین روش ها انسان را فریب میدهند و به سمت خود میکشند

و این گونه است که عده ای آنان را میپرستند

بعضی از ساحران با پرستش اجنه قدرت های کاذب دریافت میکنند و به واسطه ی جادو و پیشگویی های خاص

افراد را به طرف خود و شیاطین میکشند

و انسان ها با دیدن این صحنه ها به برتری شیاطین پی برده و به آنان توکل کرده و بسیاری شیطان پرست میشوند.

این است هدف سرویس دهی شیاطین به رمالان و جادوگران

خداوند بی هدف چیزی را حرام نمیکند

و شیطان بی هدف به کسی سرویس نمیدهد

چرا بسیاری از بی دین ها و خدا ناباوران به وجود جن و شیطان اعتقاد ندارند

بسیاری هستند که خدا را قبول ندارند شرک هم میورزند و کلا کافر مطلق هستند

با این حال اگر از آنها سوال کنید که تا به حال حضور چیزی مثل جن را احساس کردی میگویند خیر

دلیلش این است که یا کسی برای آنها جادو نکرده یا نزد جادوگر نرفته اند

یا در مکانی نرفته اند که جن های خبیث حضور داشته اند و ….

کافیست پر این جن ها به پر این افراد بخورد در کسری از ثانیه به ملکوت میپیوندند 🙂

جن مانند حیوانی وحشی در قفس است

به باغ وحش میروید حیوانات در قفس هستند و با کسی کاری ندارند , به نزدیک قفس میروید و با وارد کردن دست خود در قفس باعث عصبانیت آنها میشوید

دست آخر هم درب قفس را باز میکنید و حیوان آزاد میشود و شما را میدرند

در حالت خوش بینانه نجات پیدا میکنید در حالت بد بینانه شما را میکشند

جن هم همینگونه است

با او کاری نداشته باشید با شما کاری ندارد بخواهید در امورشان دخالت کنید وارد زندگی شما شده و شما را آزار میدهند

آیا باید از جن ها بترسیم؟

اگر امورات دینی را رعایت نمیکنید بله باید از جن ها بترسید و بسیار هم ترسناک هستند!

اگر بخواهیم شفاف و عامیانه تر بگوییم تا بهتر متوجه شوید این است که اگر مسائل دینی را رعایت نکنید در شما باگ امنیتی ایجاد میشود

و نفوذ بذیری شما بسیار ساده است و در راحت ترین حالت به درون شما دسترسی پیدا میکنند و منجر به آزار شما میشوند

و اگر از نظر عرفانی به حد اعلا رسیده باشید , هیچ چیز ترسناک وجود نخواهد داشت

چون میدانید قدرت مطلق خداست و هیچ ترسی وجود نخواهد داشت

زیرا از نظر دین آنها هم مخلوقاتی هستند که مستحق زندگی هستند و در عالم خود زیست میکنند

و هرگز ترسناک نیستند

منظور از عرفان , عرفان حلقه نیست! ما مطلبی را درباره عرفان حلقه آماده کرده ایم که حتما باید بخوانید

عرفان حلقه چیست و رابطه ی عرفان حلقه با شیاطین

3.3/5 - (3 امتیاز)

درباره ی administrator

علاقه مند به طراحی سایت و مسائل ماورالطبیعه هستم بر همین اساس تصمیم گرفتم سایت دارک دابلیو رو در اردیبهشت سال 98 استارت بزنم تلگرام من: ingili

مطلب پیشنهادی

جن

جن چیست ؟ هر آنچه که باید از جن بدانید.

جن ها موجودات غیر اورگانیک هستند که بسیاری از افراد از آن ها میترسند اما …

یک دیدگاه

 1. mmmmmmmmmmmmmmm

  خیلی مطالب تان کامل بود دستان درد نکند
  من یک خواهری دارم …در گذشته یادم است شب به زیر زمین تاریک رفت و انجا خوابید که من تعجب کردم
  و قبلا هم در گذشته در حال حزیان گفتن بود که پزشک بردیمش ………
  و متعفانه من چند سال پیش خیلی ترسانده و اذیت کرده بود که باعث شد من بترسم و ان کار خیر نکنم
  که یک شب پروردگار او درجهنم در خواب نشانش می دهد و ترسان و لرزان میگه به من به بخشید که من هنوز می ترسیدم و اعتماد نداشتم و
  و باعث شد من اون کار خیر نکنم …………..
  و قتی من در خانه به علت سربازی نبودم
  در ساعت 10 شب از پشت بام خودش پرت می کند و شانس کسی بود و او به بیمارستان می بره و خوب میشه
  و یک نفر گته شیطان در مرحله اخر باعث میشه ان فرد خودکشی کنه
  و قبلا هم وقتی سنم کم ود در خوا او در سوراخ دست شوییی می بینم و وحشت می کنم و از خواب بیدار میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *