روح

روح انسان کجاست – آیا روح در جسم است؟

روح انسان

شاید همیشه فکر کنید که روح انسان درون کالبد انسان قرار دارد اما اینگونه نیست برای اینکه انسان زنده بماند به این نیاز دارد که روح فقط توجهش به جسم آدمی باشد در واقع روح انسان جزو مجردات است و جسم نیست وقتی که چیزی جسم نباشد نمیتواند در دنیایی …

توضیحات بیشتر »